Κολωνία 1986

Κολωνία 1986Η σειρά συνεδρίων Neograeca Medii Aevi ξεκίνησε το 1986 στην Κολωνία, με πρωτοβουλία του καθηγητή Hans Eideneier. Η ιδέα πίσω από την διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου ήταν η δημιουργία ενός ημιεπίσημου forum για όσους ασχολούνται με τις πρώιμες νεοελληνικές σπουδές, με την δημώδη δηλ. γλώσσα και λογοτεχνία από τον 11ο-12ο έως τον 17ο-18ο αιώνα. Τα πρακτικά του συνεδρίου κυκλοφόρησαν το 1987.

Πίνακας περιεχομένων (PDF file) των πρακτικών του συνεδρίου της Κολωνίας

Βενετία 1991

Το δεύτερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Βενετία τον Νοέμβριο του 1991· την οργάνωση ανέλαβε ο Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης. Χάρη στην προσωπικότητα και το κύρος του Παναγιωτάκη το δεύτερο συνέδριο συγκέντρωσε έναν εντυπωσιακό αριθμό ανακοινώσεων. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν σε δύο τόμους στην σειρά της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ινστιτούτου βυζαντινών και μεταβυζαντινών ερευνών της Βενετίας. Το συνέδριο είχε τον θεματικό τίτλο «Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας». Με το δεύτερο αυτό συνέδριο, τα Neograeca Medii Aevi εδραιώθηκαν ως αυτόνομος ερευνητικός χώρος με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Πίνακας περιεχομένων των δύο τόμων των πρακτικών του συνεδρίου της Βενετίας (PDF file)

Βιτόρια 1994

Το τρίτο συνέδριο μετακόμισε το 1994 στην Ισπανία και την Βιτόρια στην χώρα των Βάσκων. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν το 1996 από τον εκδοτικό οίκο Adolf M. Hakkert , με επιμέλεια των J. M. Egea και J. A. Alonso.

Πίνακας περιεχομένων των πρακτικών του συνεδρίου της Βιτόριας (PDf file)

Λευκωσία 1997

Το 1997 πραγματοποιήθηκε το τρίτο συνέδριο στην Λευκωσία. Το συνέδριο σημαδεύτηκε από την απώλεια του Ν. Μ. Παναγιωτάκη τον ίδιο χρόνο. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν το 2003 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Το συνέδριο της Λευκωσίας συγκέντρωσε ένα μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων (μια ενότητα για την σχέση λόγου και εικόνας σε εικονογραφημένα χειρόγραφα), ενώ περιλάμβανε επίσης συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας για την εκδοτική μέθοδο και τα εκδοτικά προβλήματα των κειμένων.

Oξφόρδη 2000

Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν το 2005:
JEFFREYS, E. & JEFFREYS, M. επιμ. 2005. Neograeca Medii Aevi V. Αναδρομικά και Προδρομικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek. Οξφόρδη.
Μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή του τόμου εδώ.

Iωάννινα 2005

Tα πρακτικά του συνεδρίου των Ιωαννίνων εκθόδηκαν το 2013./p>