χειρόγραφα

Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ: Ηλεκτρονική βάση δεδομένων χειρογράφων και εντύπων

Posted: 04/11/2014 στις 6:13 μμ   /   χειρόγραφα, εργαλεία

Από την ιστοσελίδα του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ Ολοκληρώθηκε το έργο: «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή χειρογράφων, εντύπων και μικροφίλμ της συλλογής του Ιστορικού […]

1 σχόλιο συνέχεια

Ψηφιοποιημένα ελληνικά χειρόγραφα της British Library

Posted: 09/27/2010 στις 7:14 μμ   /   χειρόγραφα

284 ελληνικά χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης ψηφιοποιήθηκαν με την οικονομική στήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τα χειρόγραφα χρονολούνται από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα […]

0 σχόλια συνέχεια

Πίνακες: Βάση δεδομένων ελληνικών χειρογράφων (μέχρι τον 16ο αι.)

Posted: 05/07/2009 στις 7:38 μμ   /   χειρόγραφα, εργαλεία

Το Institut de recherche et d’histoire des textes, τμήμα του γαλλικού CNRS (Centre national de la recherche scientifique), διατηρεί μια online βάση δεδομένων με τον […]

3 Comments συνέχεια

Online (PDF): Marie Vogel und Victor Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance

Posted: 11/25/2008 στις 1:42 μμ   /   χειρόγραφα, εργαλεία

Ανέμη – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με χειρόγραφα, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, bearb. von Marie […]

2 Comments συνέχεια

Ψηφιοποιημένο αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Posted: 05/16/2008 στις 7:31 μμ   /   χειρόγραφα, εργαλεία

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και τεκμηρίωση του Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και ανάπτυξη πολυμεσικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών» του […]

0 σχόλια συνέχεια

H περιγραφή του Vindob. theol. gr 244 από τον H. Hunger online

Posted: 03/22/2008 στις 6:48 μμ   /   χειρόγραφα

Ο κατάλογος χειρογράφων των ελληνικών κωδίκων της Βιέννης από τον Herbert Hunger έχει ψηφιοποιηθεί από την ιστοσελία www.manuscripta-mediaevalia.de. Η αρχή της περιγραφής του κώδικα Vindobonensis […]

0 σχόλια συνέχεια