συνέδρια/εκδηλώσεις

Neograeca Medii Aevi VII (Κρήτη 2012): 1η εγκύκλιος

Posted: 06/07/2011 στις 8:39 πμ   /   by   /   comments (1)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
NEOGRAECA MEDII AEVI VII

Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.)
Ηράκλειο, 1-4 Νοεμβρίου 2012

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) διοργανώνουν το Ζ´ Διεθνές Συνέδριο «Neograeca Medii Aevi VII» με γενικό θέμα: «Χαρτογραφώντας
τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.)». Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο από την 1η ως τις 4 Νοεμβρίου 2012.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδριάσεις οργανωμένες στις επόμενες θεματικές ενότητες:

1. Δημώδεις εκφάνσεις του όψιμου ελληνικού Μεσαίωνα.
2. Από το χειρόγραφο στο χειρόγραφο: παραγωγή και διάδοση των λογοτεχνικών κειμένων (14ος-17ος αι.).
3. Ζητήματα ποιητικής στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής.
4. Ανακοινώσεις ελεύθερης θεματικής.

Σε ειδική πανηγυρική συνεδρία της Ολομέλειας του Συνεδρίου θα συγκληθεί η πρώτη συνέλευση της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη της Δημώδους Ελληνικής Γραμματείας (12ος-17ος αι.).

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ως εισηγητής στις εργασίες του Συνεδρίου.

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης ορίζεται στα 20´ λεπτά.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή αποστέλλοντας το δελτίο συμμετοχής στην ηλεκτρονική: neograecamediiaevi.vii@ekim.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Οίκος Α. & Μ.
Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο Κρήτης.

Ο τίτλος της ανακοίνωσής σας πρέπει να συνοδεύεται και από περίληψη του περιεχομένου της (όχι μεγαλύτερη των 400 λέξεων).
Τελευταία προθεσμία δήλωσης συμμετοχής ορίζεται η 30ή Οκτωβρίου 2011. Η αποδοχή της θα σας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά το αργότερο ως τις 15 Δεκεμβρίου 2011.

Οι οργανωτές προτίθενται να καλύψουν ένα μέρος της δαπάνης διαμονής σας το οποίο θα προσδιοριστεί στην τελευταία εγκύκλιο που θα λάβετε και θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Αν πάντως μπορείτε να καλύψετε το σύνολο ή μέρος των εξόδων σας από τον φορέα όπου εργάζεστε, η Οργανωτική Επιτροπή θα σας διευκολύνει στέλνοντάς σας εγκαίρως βεβαίωση συμμετοχής.

Σας παρακαλούμε επίσης να ενημερώσετε τους υποψήφιους διδάκτορες, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους σας για τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής τους (με ανακοίνωση) στις εργασίες του Συνεδρίου, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Στέφανος Κακλαμάνης
Παν/μίο Κρήτης

Αλέξης Καλοκαιρινός
Παν/μίο Κρήτης & Ε.Κ.Ι.Μ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το δελτίο συμμετοχής: Neograeca VII, Δελτίο συμμετοχής

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο (και στα αγγλικα) και εδώ:

Neograeca Medii Aevi VII (2012)

Comments (1)

write a comment

Comment
Name E-mail Website

  • 06/10/2011 στις 8:00 μμ Stazybo Horn

    Αν τυχόν κατέβεις, σφύρα κλέφτικα, αν θες.