εργαλεία, κείμενα

Κείμενα online: Προσθήκες στον TLG

Posted: 01/27/2010 στις 1:14 μμ   /   by   /   comments (0)

Η τελευταία ανανέωση του TLG (έγινε στις 26 Ιανουαρίου) περιλαμβάνει και τα ακόλουθα κείμενα:

  • Τον Πόλεμο της Τρωάδος (έκδ. Παπαθωμόπουλου – Jeffreys)
  • Τις τέσσερις εκδοχές της Ιστορίας του Βελισαρίου (έκδ. Bakker – Van Gemert)
  • Την παραλλαγή Α του Λίβιστρου (εκδ. Αγαπητού)
  • Την Ερωφίλη και Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ του Γ. Χορτάτση (έκδ. Αλεξίου – Αποσκίτη)

Ακολουθούν αποσπάσματα σε μορφή εικόνας από την βιβλιογραφική βάση δεδομένων του TLG· καθώς τα ονόματα των έργων και συγγραφέων δίνονται στα λατινικά είναι μερικές φορές δύσκολο να μαντέψει κανείς τον τίτλο των έργων:

TLG: Bellum Troianum

TLG: Historia Belisarii

TLG: Libistrus

TLG: Chortatzes

Comments (0)

write a comment

Comment
Name E-mail Website